Sociálně terapeutická dílna Domova Ráček o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna se nachází v budově Na Sekyře 1765, 269 01 Rakovník. Chráněná dílna

V této dílně se mohou uživatelé naučit novým dovednostem v těchto činnostech:

Další část sociálně terapeutické dílny je v budově Pražská 97, 269 01 Rakovník.

Chráněná dílna

V této dílně se uživatelé učí počítat, vážit, skládat a balit dřevěné komponenty pro firmu Pinie Lubná, s.r.o.

Posláním služby sociálně terapeutické dílny Domova Ráček o.p.s.

je umožnit lidem s postižením prožít plnohodnotný život a přitom zůstat součástí přirozeného místního společenství a žít běžným způsobem. Domov Ráček o.p.s. poskytuje službu sociálně terapeutické dílny způsobem, že zachovává a rozvíjí důstojný život uživatelů, jeho služby jsou bezpečné a odborné. Hlavním cílem je udržet stávající kvalitu sociální služby.

Sociálně terapeutická dílna Domova Ráček o.p.s. poskytuje služby svým uživatelům za účelem dlouhodobé a pravidelné podpory ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí. Posláním služby je dále podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat uživatelům podporu při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Chráněná dílna Chráněná dílna

Cílem sociální služby je spokojený uživatel,

Kapacita služby: 23 uživatelů
Adresa a kontakty:
Domov Ráček o.p.s.
Na Sekyře 1765
269 01 Rakovník
ilonahruskova@seznam.cz

Ilona Hrušková, ředitelka 777 727 355
Bc. Markéta Špirková, sociální pracovnice 777 727 356

Chráněná dílna