Chráněné bydlení Domova Ráček o.p.s.

Chráněný byt

Chráněné bydlení se nachází v druhém nadzemním podlaží domu číslo popisné 97 v ulici Pražská v Rakovníku. Byt je I.kategorie o velikosti 4+1 s příslušenstvím, o celkové ploše 86,46 m2. Uživateli je pronajat jeden pokoj. K užívání má i kuchyň a příslušenství.

Součástí služby chráněného bydlení je poskytnutí částečné osobní asistence, dále pak možnost využívání bytového zařízení, lůžkovin, používání místní telefonní linky a internetu, vybavení kuchyně, používání automatické pračky, televizního a rozhlasového přijímače a elektroniky v bytě.

Posláním služby chráněné bydlení Domova Ráček o.p.s.

Chráněný byt

je zajišťování podpory a pomoci osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny samy nebo za pomoci blízkých osob tuto situaci řešit.

Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb jednotlivých osob. Respektuje jejich základní lidská práva a svobody a zachovává podmínky pro důstojnou existenci, pocit jistoty, důvěry a bezpečí.

Posláním služby je dále podporovat samostatné rozhodování uživatelů o vlastním životě, zapojovat uživatele do veřejného života, poskytovat bydlení pro uživatele, které se co nejvíce přizpůsobuje domácímu prostředí a vytváří tak podmínky pro zachování soukromí uživatele. Uživatelům poskytuje podporu při uplatnění v běžném životě a na trhu práce.

Chráněný byt

Cílem sociální služby je spokojený uživatel,

Chráněný byt

Kapacita služby: 4 uživatelé
Adresa a kontakty:
Domov Ráček o.p.s.
Pražská 97
269 01 Rakovník
ilonahruskova@seznam.cz

Ilona Hrušková, ředitelka 777 727 355
Bc. Markéta Špirková, sociální pracovnice 777 727 356