Domov Ráček o.p.s. Rakovník

logo
tisk

Celoroční projekt roku 2010Rok rovnováhy

plan2010

na podporu kampaně "Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení"

Cílem projektu je zkvalitňovat, ale dále již nerozšiřovat poskytované sociální služby, registrované na Středočeském kraji tzn. denní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu, chráněné bydlení a odlehčovací službu v rovnováze s finančními, personálními, časovými a prostorovými kapacitami, které bude mít Domov Ráček o.p.s. k disposici.

Znamená to mimo jiné i úpravy současných standardů kvality podle novely Zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, zkvalitnění dalšího odborného vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby i revizi příspěvků uživatelů služeb v souladu se zákonem. V případě přijetí novely zákona o obecně prospěšných společnostech pak i úpravy statutu. Všechny úpravy však budou realizovány s cílem, aby jméno Domova Ráček o.p.s. nadále znamenalo špičkovou kvalitu služeb poskytovaných v rovnováze mezi právy a povinnostmi uživatelů a poskytovatele.

Kalendářní přehled hlavních akcí v roce 2010

plan2010

Průběžně návštěvy koncertů a divadel v Praze a Rakovníku. V rámci celoročního projektu však nebude zapomínáno na již osvědčené postupy a akce, jakými jsou například krátké rehabilitační pobyty, zahradní golf, plavání, cyklistika, solná jeskyně, infrasauna, bowling apod.

Organizační plán v roce 2010

Ediční plánPoskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

zpět na začátek (c) 2003-2011 Domov Ráček o.p.s. Rakovník - Všechna práva vyhrazena
design/kód: Tomáš Hruška (c) 2008 | HTML 4.01 Strict
poslední aktualizace: 02. října 2018
Hosting BlueBoard.cz | administrační rozhraní