Domov Ráček o.p.s. Rakovník

logo
tisk

"Tvořivost a inovace 2009"

Projekt zajistí pokračování rekonstrukcí a inovací stacionáře a chráněného bytu, které byly zahájeny v roce 2008 a tak bude nadále zkvalitňovat podmínky pro poskytování sociálních služeb. Jeho cílem bude i rozvíjení tvořivosti uživatelů služeb v sociálně terapeutické dílně, inovace výrobků dílny a hledání nových pracovních příležitostí. V řídící činnosti bude hlavním úkolem inovace standardů kvality ve smyslu novely Zákona o sociálních službách a také úprav, které vyplynou z nového Občanského zákoníku a jiných právních norem, které jsou vytvářeny. Nově bude přistupováno ke vzdělávání pracovnic v sociálních službách i dobrovolníků Domova Ráček o.p.s. V rámci celoročního projektu však nebude zapomínáno na již osvědčené postupy a akce, jakými jsou například rehabilitační pobyty, sport, kulturní vystoupení apod.

Kalendářní přehled akcí v roce 2009

Průběžně návštěvy koncertů a divadel v Rakovníku a Praze (včetně akce TV NOVA).

Organizační plán v roce 2009

Ediční plán :

Edukační plán :Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

zpět na začátek (c) 2003-2011 Domov Ráček o.p.s. Rakovník - Všechna práva vyhrazena
design/kód: Tomáš Hruška (c) 2008 | HTML 4.01 Strict
poslední aktualizace: 02. října 2018
Hosting BlueBoard.cz | administrační rozhraní